Wzór i wymagania rekrutacji na Grafika
#1
Wymagania
- Umiejętność używania programu graficznego w stopniu średnim;
- Wykazywanie się dużą aktywnością w dziale jak i na całym forum;
- Minimum 15 lat;
- Bezkonfliktowość;
- Umiejętność pracy w zespole;
- Aktywność na forum;


Wzór
Nick:
Imię:
Wiek:
Coś o sobie:
Dlaczego ty?:
Jakich programów używasz?:
Masz jakieś swoje prace(TAK-link)?:
Doświadczenie:
Jak długo z nami jesteś:.